Фонове зображення хедера
Фонове зображення хедера

Первинна профспілкова організація
Національного авіаційного університету

Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту

Адміністрація НАУ незаконно втрутилась у діяльність Профспілок

11.12.2018 року Адміністрація Національного авіаційного університету (НАУ) в особі т.в.о. ректора Гудманяна А.Г. звернулася до Голові Спільного представницького органу (СПО) первинних профспілкових організацій НАУ Гребеннікова В.М. (вих. №06.03/479-Ю) з вимогою визнати Угоду про створення СПО недійсною. В якості аргументів своєї вимоги Адміністрація висуває те, що при створенні СПО профспілкова сторона начебто не визначилася з розподілом зобов'язань за колективним договором, не підтвердила загальну чисельність членів однієї з профспілок, що входить до СПО, в ППО НАУ Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту  повноваження Голови Чепіженка В.І. на час укладення Угоди не були підтверджені в належний спосіб, не  створено профком, а діє профорганізатор,  і т.д.

Своїми діями Адміністрація НАУ незаконно втрутилась у статутну діяльність профспілок, чим вкотре грубо порушила законодавство України, зокрема положення статті 12 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", в якій зазначено: "Професійні спілки, їх об’єднання у своїй діяльності незалежні від державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. Забороняється втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань".

У той же час, Закон України "Про соціальний діалог в Україні", на який посилаються кваліфіковані юристи НАУ, чітко визначає пунктом 3 статті 9: "Після прийняття сторонами рішення про утворення тристороннього або двостороннього органу соціального діалогу та його кількісний склад кожна сторона соціального діалогу самостійно призначає (делегує) для участі в його роботі повноважних представників". У свою чергу у пункті 5 статті 9 наголошується, що Профспілкова сторона самостійно визначають порядок обрання представників профспілок та їх об’єднань.

Норми законодавства, які визначають порядок утворення Спільного представницького органу профспілок, підкреслюють самостійність кожної сторони, що також підтверджується нормами статей 10, 13, 37 – 39 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

У зв'язку з вищенаведеним фактом порушення Адміністрацією НАУ законодавства України, ППО НАУ Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту звернулася до Голови СПО Гребеннікова В.М. (вих. №23 від 12.12.2018р.) з пропозицією діяти відповідно до чинного законодавства та попередити Адміністрацію НАУ про неприпустимість втручання у внутрішні справи профспілок і можливі наслідки протизаконних дій Адміністрації НАУ, які передбачені статтею 46 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності": "Особи, які чинять перешкоду здійсненню права громадян на об'єднання у профспілки, а також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, їх об'єднань, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів".

14.12.2018
439