Фонове зображення хедера
Фонове зображення хедера

Первинна профспілкова організація
Національного авіаційного університету

Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту

Колективний договір повинен бути справедливим

В умовах сьогодення як ніколи гостро стоять питання захисту прав працівників Національного авіаційного університету, забезпечення комфортних умов їх праці, покращення соціального і фінансового стану, підтримання здорового морального клімату в колективах університету. Практично на усі ці питання може дати відповідь один з головних юридичних документів нашого університету - Колективний договір. Саме положення цього документу визначають зобов'язання Адміністрації університету і трудового колективу щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження їх інтересів і побажань. 

Розуміючи відповідальність професійних спілок і їх ключову роль у відносинах між Адміністрацією і колективом, команда фахівців нашої профспілки розробила і пропонує на обговорення кардинально новий проект Колективного договору НАУ на 2019 рік. З цим документом Ви можете ознайомитись на сторінці "Документи" нашого сайту: profcom.org.ua/dokumenti

Проект Колдоговору містить багато законних вимог до Адміністрації університету щодо захисту прав співробітників НАУ.

Основні пункти проекту Колдоговору з коментарями

 1. Максимальне навчальне навантаження на одну ставку не може перевищувати на навчальний рік:
 • науково-педагогічного працівника - 600 годин;
 • завідувача кафедри - 450 годин.

Вимога щодо 600 годин викладена в Законі України "Про вищу освіту", а її невиконання розцінюється законодавством України як адміністративне або кримінальне правопорушення.

Аналіз мінімального обов’язкового обсягу навчального навантаження завідувачів кафедр в інших університетах показав, що цей показник становить:

 • НТУУ-КПІ - 350 (400) годин;
 • університет Шевченко - 350 годин;
 • університет Гринченка - 350 (400) годин.

Зменшення навчального навантаження для завідувачів кафедр повинно компенсуватися збільшенням витрат їх часу за рахунок організаційної та методичної роботи. Це дасть можливість завідувачу кафедри більше займатись управлінням кафедри, а не проводити весь свій час в аудиторії на заняттях.

 1. Укладання після проведення конкурсу строкового трудового договору чи контракту з науково-педагогічними працівниками на термін від 2 до 5 років, надання переваги трудовим договорам на термін від 3 до 5 років.

Вважаємо, що укладання договору з науково-педагогічними працівниками на термін 1 рік є неприйнятним, тому що певна категорія викладачів замість виконання своєї роботи повинна буде кожний рік збирати купу документів, передбачених  "Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Національному авіаційному  університеті". Крім того, контракт на 1 рік підриває віру працівника у стабільну довгострокову роботу, визиває психологічний дискомфорт і невпевненість у його потрібності університету і державі.

 1. Адміністрація університету зобов’язана забезпечити затвердження уточненого навантаження НПП на навчальний рік не пізніше 1 жовтня.

У 2018-2019 навчальному році проблема несвоєчасного затвердження навчального навантаження призвела до негативних наслідків, таких як підвищення напруження в навчальних підрозділах, ведення занять сумісниками без оплати і т.ін. У 2019-2020 навчальному році ми пропонуємо припинити цю ганебну практику і встановити 1 жовтня як граничний строк остаточного затвердження навантаження НПП в НАУ.  

 1. Адміністрація університету зобов’язана преміювати колективи Навчально-наукових інститутів/Факультетів за підсумками роботи Приймальної комісії одноразово у розмірі 5 % від суми укладених з студентами контрактів за перший рік навчання.

Вже багато років на колективи навчальних підрозділів НАУ покладені обов'язки по проведенню профорієнтаційної і рекламної роботи з метою набору студентів. Пропонуємо ввести преміювання колективів для стимулювання співробітників до активізації цієї роботи. Розмір преміювання пропонуємо обговорити в колективах.

 1. Розмір усіх премій і надбавок, отриманих за рік ректором і проректорами не може перевищувати 0,0025% від фактично отриманих доходів НАУ від надання усіх платних послуг.

Ефективність роботи університету визначається в першу чергу його фінансовими показниками. Надбавки, премії і інші "блага" залежать від наповнення спеціального фонду. Якщо кількість грошей на спецфонді мала, то співробітники не отримують ті самі "блага". Адміністрація користується своїм правом на "блага" незалежно від того,  чи є в університеті гроші, чи їх нема.

В нашому університеті є спеціальна надбавка, яка називається "надбавка на дохід". Її розмір не обмежений. Також не обмежений розмір премії. Рішення про призначення цієї надбавки і премії приймає ректор. Це дає можливість Адміністрації університету отримувати надвелику заробітну плату. Коефіцієнт 0,0025% обмежує щомісячну заробітну плату ректора і проректорів на рівні 50 - 60 тис. грн. Вважаємо це обмеження соціально справедливим.

 1. Передбачити у кошторисі університету на 2019 рік видатків на відновлення роботи одного ліфта у 3 корпусі і одного ліфта у 5 корпусі.

Ліфти у 3 і 5 корпусах давно не використовуються. Однак, виходячи з етажності цих корпусів (третій корпус - 5 поверхів, п'ятий корпус - 7 поверхів), а також з урахуванням, що на верхніх поверхах працює багато співробітників немолодого віку, постає гостра необхідність у покращенні умов їх пересування. Приблизна вартість відновлення роботи одного ліфта складає 2 - 2,5 млн.грн. Це великі гроші, але комфорт праці і здоров'я наших співробітників коштує набагато дорожче.

 1. Передбачити у кошторисі на 2019 рік коштів у розмірі не менше 2-5% річного фонду заробітної плати за попередній рік на обладнання аудиторій, робочих місць викладачів відповідно до вимог діючих стандартів, обладнання лекційних аудиторій сонцезахисними засобами та кондиціонерами, закупівлю комп’ютерної і копіювальної техніки, обладнання лекційних аудиторій сучасними мультимедійними проекторами, екранами, інтерактивними дошками і т.ін.

Цей пункт напряму пов'язаний з покращенням умов роботи викладачів і вчених нашого університету. Розвинена матеріальна і лабораторна база кафедр і дослідницьких підрозділів є потужним інструментом для удосконалення навчального і науково-дослідницького процесів, отримання кращих результатів праці. 

 1. Адміністрація організовує підготовку викладачів з вивчення і підвищення рівня володіння англійської мови шляхом створення безкоштовних курсів, постійно-діючих семінарів.

Англомовна освіта є родзинкою нашого Університету, яка дозволяє підвищувати набори студентів, покращувати рівень підготовки наших випускників. Тому Адміністрація повинна дбати про підвищення рівня володіння англійською мовою наших викладачів і вчених. Таке підвищення кваліфікації наших співробітників повинно здійснюватись за університетські гроші. Викладач повинен отримувати гроші за ведення занять англійською, а не платити за це зі своєї кишені.

 1. Адміністрація надає викладачам Університету (а також аспірантам та докторантам, які працюють в Університеті) раз на рік оплачуване відрядження для участі в наукових конференціях та семінарах для ефективного вирішення питань підвищення їхнього наукового рівня, передбачення для цього відповідних цільових коштів.

Текст проекту Колективного договору містить крім вищенаведених ще багато положень, спрямованих на покращення праці і соціально-економічного стану працівників НАУ.  

Ваші конструктивні пропозиції щодо змін і доповнень до проекту Колективного договору НАУ на 2019 рік просимо направляти на електронну адресу (e-mail) нашої профспілки: profsoyz.nau@gmail.com.

29.11.2018
729