Фонове зображення хедера
Фонове зображення хедера

Первинна профспілкова організація
Національного авіаційного університету

Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту

Навчальне навантаження 600 годин відстояли, соціальна несправедливість залишилась

Шановні колеги! Первинна профспілкова організація Національного авіаційного університету Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту (далі – Незалежна профспілка НАУ)  вітає всіх співробітників університету з перемогою в боротьбі за скасування протизаконного, злочинного за своєю суттю, наказу ректора Ісаєнка В.М. від 19.10.2018 р. №483/од «Про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році», згідно з яким для професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів і асистентів Національного авіаційного університету на 2018-2019 навчальний рік встановлювалося максимальне навчальне навантаження обсягом 650 годин. 

Своїм наказом від 19.10.2018 р. №483/од Ісаєнко В.М. суттєво змінив умови праці та незаконно збільшив максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників Університету з 600 до 650 годин, тим самим грубо порушив вимоги статті 56 Закону України «Про вищу освіту», яка в прямій постановці визначає, що «Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік».  

Відповідно до наданих профспілкам прав на проведення громадського контролю за виконанням роботодавцем законодавства про працю, Незалежна профспілка НАУ звернулася до  Міністра освіти і науки Гриневич. Л.М., Голови Державної служби якості освіти України Гурака Р.В. та голови Державної служби України з питань праці Чернеги Р.Т. з повідомленням щодо незаконного порушення Адміністрацією НАУ прав науково-педагогічних працівників університету. Вищезазначеними контролюючими органами були здійснені перевірки стану планування та методичного забезпечення навчального процесу Адміністрацією університету. Й ось, завдяки нашій з вами боротьбі, справедливість перемогла: виявлені під час перевірок повноважними комісіями серйозні порушення законодавства України в частині стану планування та методичного забезпечення навчального процесу в НАУ примусили Адміністрацію університету видати наказ від 05.02.2019 р. № 041/од «Про коригування навчального навантаження науково-педагогічних працівників у другому семестрі 2018-2019 навчального року», згідно з яким встановлюється планове навчальне навантаження обсягом 600 годин!

Проте наша боротьба ще не закінчена. Адже керівництво університету пішло підступним шляхом.

По-перше, згідно з п. 1 наказу № 041/од від 05.02.2019р. планове навчальне навантаження кожного завідувача кафедри, як науково-педагогічного працівника, повинно бути 600 годин. Це на 50 годин більше, чим існує у багатьох завідувачів кафедр на сьогоднішній день. Аналіз мінімального обов’язкового обсягу навчального навантаження завідувачів кафедр в інших університетах, зокрема Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Київському університеті імені Бориса Грінченка і інших, показав, що цей показник становить 450 годин. Збільшення планового навчального навантаження для завідувачів кафедр в НАУ призводить до катастрофічного зменшення витрат їх часу на організаційну і методичну роботу. Згідно з наказом № 041/од від 05.02.2019р. завідувач кафедри повинен проводити весь свій час в аудиторії на заняттях (особливо якщо основні часи планового навчального навантаження зосереджені у другому семестрі), що фактично унеможливлює управління кафедрою і тим самим знищує первинну ланку управління Національним авіаційним університетом.

По-друге, згідно з п. 2 наказу № 041/од від 05.02.2019р. Адміністрація зобов'язала завідувачів кафедр скоригувати години навчального навантаження другого семестру науково-педагогічних працівників у межах штатного розпису. Ідеться про фактичне «викручування рук» завідувачам кафедр, щоб ті перепланували вивільнений обсяг навчального навантаження, зокрема, з консультацій, перевірки домашніх завдань, модульних контрольних робіт тощо, на так звану другу половину дня. Це означає, що Адміністрація університету знов не збирається йти законним шляхом і виділити кафедрам, відповідно до вивільнених годин, додаткові штатні одиниці. Адже, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», зазначені види навчальної роботи, підкреслюємо, навчальної роботи, не можуть бути віднесені до другої половини дня. 

Єдиним законним шляхом вирішення питання з навчальним навантаженням в НАУ є забезпечення кафедр під вивільненні години додатковими штатними одиницями. Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки планує вищим навчальним закладам штатні одиниці лише для тих студентів, які навчаються за державним замовленням, у співвідношенні: одна штатна одиниця на 10 студентів. Проте в університеті навчаються і українські студенти-контрактники, і іноземці, які також навчаються за контрактом. І всі вони платять гроші для забезпечення свого навчання до так званого спеціального фонду державного бюджету. Саме за рахунок цих спецкоштів університет і зобов’язаний виділити додаткові штатні одиниці. Виникає, певною мірою, делікатне запитання: а куди ж і на що збирається Адміністрація університету витратити гроші контрактників? Адже вони призначені для забезпечення їхнього навчання.

На теперішній час Адміністрація НАУ розробляє новий штатний розпис університету на 2019 рік. Аналіз штатних розписів університету за 2016 - 2018 роки показав, що у 2018 році за рахунок спеціального фонду кількість штатних одиниць адміністративно-управлінського персоналу виросла в три рази!!! У той же час кількість штатних одиниць педагогічних працівників зменшилась в 3,8 рази. Одночасно загальний розмір матеріального заохочення (надбавки, премії) по університету у 2018 році порівняно з 2017 роком виріс на 2,2 млн. грн. Не важко здогадатися на яку категорію співробітників НАУ пішла левова доля матеріального заохочення.

Вищезазначені факти свідчать про зухвале порушення Адміністрацією НАУ прав працівників університету, нехтування принципів соціальної справедливості, грубе порушення законодавства України.

Запевняємо колектив університету, що Незалежна профспілка НАУ не зупинилась на досягнутій перемозі і продовжує боротьбу за права співробітників університету і законне вирішення питання щодо навчального навантаження науково-педагогічних працівників.

09.02.2019
1067