Фонове зображення хедера
Фонове зображення хедера

Первинна профспілкова організація
Національного авіаційного університету

Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту

Незалежна Профспілка НАУ - підписант Колдоговору на 2019 рік

Незалежна Профспілка НАУ - підписант Колдоговору на 2019 рік

Первинна профспілкова організація Національного авіаційного університету Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту (далі – Незалежна профспілка НАУ) звертається до колективу і Адміністрації університету з інформацією щодо ситуації, яка склалася відносно розробки і затвердження нового Колективного договору НАУ на 2019 рік. Згідно з ст.4 Закону України "Про колективні договори і угоди" за наявності на підприємстві кількох профспілок вони повинні сформувати спільний представницький орган для ведення переговорів і укладення колективного договору. Також згідно з ст.37 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", якщо на підприємстві, в установі або організації діє кілька первинних профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи або організації щодо укладання колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом, який утворюється цими первинними профспілковими організаціями, за ініціативою будь-якої з них. 

Незалежна Профспілка НАУ звернулася до Первинної профспілкової організації НАУ Професійної спілки авіапрацівників України (далі – Профспілка НАУ) та Первинної профспілкової організації студентів і аспірантів НАУ (Профспілка студентів та аспірантів НАУ) в якості ініціатора утворення тристороннього "Об’єднаного представницького органу" (ОПО) для ведення колективних переговорів і укладення Колективного договору на 2019 рік, а також для співпраці щодо забезпечення виконання сторонами зобов’язань за Колективним договором і здійснення контролю за його виконанням (лист від 19.09.2018 року №4, лист від 19.09.2018 року №7, лист 16.10.2018 року №8 та  лист 16.10.2018 року №9).

Профспілка НАУ відмовилася у створенні ОПО спільно з Незалежною профспілкою НАУ (лист від 19.10.2018 року № 06.51.40 за підписом голови Гребеннікова В.М.). ППО студентів і аспірантів НАУ на теперішній час не надала нам відповіді, що може розцінюватися як відмова у створенні ОПО. Зазначені дії прямо порушують зазначені вище Закони України та гарантовані Конституцією права робітників Університету, так як згідно з абзацом другим ст.37 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси найманих працівників при підписанні колективного договору.

Таким чином, на сьогоднішній день Незалежна профспілка НАУ є єдиною первинною профспілковою організацією в НАУ, яка має законні  права представляти інтереси співробітників університету при підписанні Колективного договору на 2019 рік. 

З метою конструктивної співпраці між Адміністрацією і Незалежною профспілкою НАУ в рамках чинного законодавства України, всебічного і об'єктивного представлення і захисту інтересів співробітників університету, ефективного ведення переговорів і узгоджувальних процедур щодо розробки і укладання нового Колдоговору, до Адміністрації Університету направлено проект "Колективного договору НАУ на 2019 рік" (лист від 23.11.2018 року №16).

Для обговорення проекту Колдоговору в трудовому колективі НАУ, напрацювання змін та доповнень до нього, Адміністрації Університету запропоновано довести положення цього документу до працівників університету шляхом його розміщення на офіційному сайті НАУ і в газеті "Авіатор".

Згідно з п.3.2 "Положення про конференцію трудового колективу Національного авіаційного університету", Адміністрації Університету надано пропозицію узгодити і підписати спільне рішення, в якому серед інших питань визначити склад робочої комісії від трудового колективу і Адміністрації Університету з організації конференції та підготовки проекту колективного договору з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників структурних підрозділів Університету.

Сподіваємося, що Адміністрація Університету в процесі підготовки і підписання Колдоговору на 2019 рік буде дотримуватись вимог чинного законодавства України, підтримає прагнення колективу університету мати чесний і соціально-справедливий договір.

29.11.2018
1194