Фонове зображення хедера
Фонове зображення хедера

Первинна профспілкова організація
Національного авіаційного університету

Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту

Незалежна профспілка НАУ вимагає зупинити звільнення працівників з порушеннями трудового законодавства

Редакція сайту в рубриці "НОВИНИ" від 29.12.2019 року вже повідомляла читачів про звернення первинної профспілкової організації НАУ Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту (далі - незалежна профспілка НАУ)  до Адміністрації університету (вих. №37 від 09.12.2019р.) з пропозицією надати профспілці обґрунтовану інформацію щодо структурної і економічної доцільності ліквідації відділу маркетингу та технічного розвитку і навчально-виробничого центру "Автоцентр НАУ", а також пояснити, як ліквідація цих підрозділів пов'язана з усуненням виявлених порушень, зазначених в акті Рахункової палати, і підвищенням ефективності використання державних матеріальних та інших активів університету.

У відповідь на запит незалежної профспілки НАУ Адміністрація  повідомила (вих. №06.03/353-ю від 18.12.2019 року), що у зв'язку з ліквідацією структурних підрозділів університету, та створенням нових структурних підрозділів, визначених наказом ректора від 09.12.2019 р. №528/од, відповідно до Рішення Вченої ради університету від 27 листопада 2019 року, можливі звільнення певних категорій працівників НАУ з 01.04.2020 року.

21.01.2020 року співробітники  відділу маркетингу та технічного розвитку були ознайомлені зі змістом Наказу ректора від 02.01.2020 р. № 001/од  під підпис про їх наступне вивільнення з 01 квітня 2020 року, з посиланням на ст. 49-2 КЗпП України. Таким чином, пункт 3.1 наказу ректора від 02.01.2020 р. № 001/од   розуміється як намір Адміністрації НАУ припинити трудовий договір з співробітниками  відділу маркетингу та технічного розвитку на підставі, зазначеній у п. 1 ст. 40 КЗпП. 

Разом з тим, Адміністрацією університету було зухвало порушено вимоги Кодексу законів про працю. 

1. Адміністрація університету порушила вимоги ст. 49-2 КЗпП України, пункту 3.1 наказу ректора від 02.01.2020 р. № 001/од, а саме одночасно з попередженням про звільнення не було запропоновано працівникам іншу роботу в університеті. 

2. Намір Адміністрації НАУ припинити трудовий договір з співробітниками  відділу маркетингу та технічного розвитку, як зазначено у п. 3.1 наказу № 001/од, абсолютно не корелюється з положенням п.3.2 цього ж наказу, де мова йде про розірвання трудового договору згідно з п. 1 ч. 1 ст.40 КЗпП України у разі відмови працівників від переведення на іншу роботу. Тобто наказ № 001/од містить плутанину у намірах Адміністрації університету або вивільнити працівників у відповідності до ч. 1 ст.40 КЗпП України, або перевести на іншу роботу у відповідності до ст.32 КЗпП України.

3. Адміністрація НАУ в порушення ст. 49-4 КЗпП України, ст. 22 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" завчасно не надала інформацію до ППО НАУ ВППНВАТ про причини можливих звільнень членів незалежної профспілки НАУ або про переведення їх на іншу роботу з можливою зміною істотних умов праці, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися. Також Адміністрація університету не провела консультації з ППО НАУ ВППНВАТ про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення членів профспілки або переведення на іншу роботу з можливою зміною істотних умов праці.

З метою захисту прав членів профспілки, голова профспілки Чепіженко В.І. звернувся до Адміністрації НАУ з листом (вих. №40 від 28.02.2020р.), в якому запропонував:

1. Починаючи з 02.03.2020 р. тимчасово припинити заходи, пов'язані з вивільненням працівників відділу маркетингу та технічного розвитку (згідно з ст. 49-4 КЗпП України);

2. Починаючи з 02.03.2020 р. розпочати спільні консультації з ППО НАУ ВППНВАТ про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення членів нашої профспілки - працівників відділу маркетингу та технічного розвитку (ст. 49-4 КЗпП України, ст. 22 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності");

3. Надати ППО НАУ ВППНВАТ копії контрактів, трудових договорів працівників відділу маркетингу та технічного розвитку: Архипченко І.Л., Гумінської О.В., Кільбурт Н.Л., Кузнєцової О.С., Маєвської Г.Ю., Морозової В.І., Палій О.В., Півень Л.О., Романова Д.Ю., Скаредіної І.В., Сидоренка Е.О., які є членами профспілки;

3. З метою проведення консультацій невідкладно надати ППО НАУ ВППНВАТ інформацію:

- про зміни до штатного розпису університету, що передбачено пунктом 2 наказу ректора   від 02.01.2020 р. № 001/од;

- про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися (ст. 49-4 КЗпП України), або про переведення працівників на інші посади;

- чи приведуть зміни в Структурі університету, а саме ліквідація відділу маркетингу та технічного розвитку і створення у планово-фінансовому відділі сектору маркетингу   та закупівель і сектору зберігання та видачі матеріальних цінностей, до скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов їх праці (абзац 2 статті 49-4 КЗпП України);

- чи є серед співробітників відділу маркетингу та технічного розвитку такі, що мають переважне право залишення на роботі (стаття 42 КЗпП);

- чи повідомила Адміністрація про можливе вивільнення працівників у зв'язку із реорганізацією університету у встановлені строки Державну службу зайнятості, як того вимагає Закон України "Про зайнятість населення". 

Чекаємо на відповідь Адміністрації НАУ.

02.03.2020
457