Фонове зображення хедера
Фонове зображення хедера

Первинна профспілкова організація
Національного авіаційного університету

Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту

Про утворення робочого органу для укладання Колективного договору НАУ

16.10.2018 року Первинна профспілкова організація НАУ Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту звернулася до Первинної профспілкової організації НАУ Професійної спілки авіапрацівників України з пропозицією утворити тристоронній "Об’єднаний представницький орган" (ОПО) для ведення колективних переговорів і укладення Колективного договору на 2019 рік, а також для співпраці щодо забезпечення виконання сторонами зобов’язань за Колективним договором і здійснення контролю за його виконанням. У листі від 19.10.2018 року №06.51.40 Первинна профспілкова організація НАУ Професійної спілки авіапрацівників України відкинула пропозицію і фактично ухилилась від участі в переговорах стосовно узгодження позицій по підписанню нового Колективного договору і створення Об’єднаного представницького органу, чим грубо порушила вимоги статті 10 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Відповідно до ст. 37 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси трудового колективу НАУ при підписанні колективного договору.

28.11.2018
237