Фонове зображення хедера
Фонове зображення хедера

Первинна профспілкова організація
Національного авіаційного університету

Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту

Профспілки НАУ утворили Спільний представницький орган

Профспілки НАУ утворили Спільний представницький орган

На спільному засіданні Рад Профспілок Національного авіаційного університету 05 грудня 2018 року з метою ведення колективних переговорів і укладення Колективного договору на наступний період Первинні профспілкові організації НАУ утворили Спільний представницький орган (СПО). Угоду про утворення СПО підписали голова Первинної профспілкової організації Національного авіаційного університету (далі - ППО НАУ) Гребенніков В.М., голова Первинної профспілкової організації Національного авіаційного університету Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту (далі - ППО НАУ ВППНВАТ) Чепіженко В.І., заступник голови Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів Національного авіаційного університету (далі - ППО СА НАУ) Мацун І.Д.

До складу СПО увійшли 10 осіб. Від ППО НАУ делеговано 7 осіб, від ППО НАУ ВППНВАТ делеговано 1 особа, від ППО СА НАУ делеговано 2 особи.

Головою СПО обрано Гребеннікова В.М., Заступником Голови СПО - Мацун І.Д.

Профспілки НАУ взяли на себе зобов'язання забезпечувати активну участь делегованих ними представників у роботі СПО та робочої комісії з розробки та укладення нового Колективного договору на наступний період, брати участь в організаційному забезпеченні роботи СПО, проводити солідарні колективні дії профспілкової сторони на захист її  вимог під час переговорів.

07.12.2018
556