Фонове зображення хедера
Фонове зображення хедера

Первинна профспілкова організація
Національного авіаційного університету

Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту

Як стати членом нашої профспілки

Членами Первинної профспілкової організації (ППО) Національного авіаційного університету Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту можуть бути громадяни, які визнають і дотримуються Статуту Профспілки та сплачують членські внески. Статутом дозволяється членам Профспілки одночасно перебувати у інших Профспілкових організаціях (перебувати у декількох Профспілках).

Для вступу до Профспілки необхідно:

зв'язатися з нами по тел.

надіслати заповнені заяву та анкету на електронну адресу профспілки: profsoyz.nau@gmail.com

Скачати заяву та анкету на вступ до профспілкиСплата членських внесків здійснюється щомісяця або за особистими заявами через бухгалтерію університету, або шляхом самостійного перерахування суми внесків на банківський рахунок Первинної профспілкової організації.

Щомісячні членські внески для працюючих визначаються з нарахованої суми заробітної плати (стипендії), у розмірі 1 %, якщо інше не передбачено відповідним рішенням керівного органу ППО. Члени Профспілки – пенсіонери, учні та студенти, які не працюють, особи, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шести років, та ті, що тимчасово не працюють з інших причин, сплачують щомісячні членські внески за можливості. Названі категорії членів Профспілки за письмовою заявою можуть бути звільнені від сплати членських внесків (протокольним рішенням керівного органу ППО).

Банківські реквізити для сплати членських внесків:

Отримувач: Первинна профспілкова організація Національного авіаційного університету Всеукраїнської профспілки працівників наземного, водного та авіаційного транспорту (або можливо писати скорочено: ППОНАУВППНВАТ);

Код ЄДРПОУ:  42394463;

Розрахунковий рахунок: 26002052687687;

Найменування банку: АТ "Приватбанк";

МФО: 320649

Призначення платежу: членські внески.


Нагадуємо, шановні колеги, що згідно з Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»:

  • - особи, які чинять перешкоду здійсненню права громадян на об'єднання у профспілки, а також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, їх об'єднань, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів;
  • - забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї.